Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
Encontramos 0 Resultados. ¿Quieres cargar los resultados ahora?
Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
encontramos 0 resultados
Resultats de cerca

Parc Carrer del Pare Muedra

Districte: , Barri: , Direcció: C/ Pare Muedra, C.P: 46015, Superfície: 1.163 m²

Vista aèria: (C) Google 2016. Fotos: Martín Bueno, Miriam

Nota mitjana del parc

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte omplint l’enquesta

enquesta valenciaparcsdebarri

El parc situat al costat del carrer del Pare Muedra es troba al barri de Sant Pau en un entorn definit per blocs d’edificació oberta i caracteritzat per la presència de la gran parcel·la de les Escoles Professionals Sant Josep, tancada en aquesta zona per un alt mur de bloc de formigó, i d’un gran solar sense edificar. El parc s’estén al llarg de la mitjana enjardinada del carrer, amb trànsit rodat a banda i banda, i de dos espais triangulars intersticials entre els blocs d’edificació i la tanca del complex educatiu, de caràcter pedestre. L’àrea compta amb un espai de passeig, flanquejat amb bancs, i dues petites zones de jocs unides per un estret pas entre una de les cantonades de l’edificació i del ja citat mur. Compta amb arbrat d’ombra a la seua zona més consolidada i amb arbrat jove al àrea més perifèrica, on s’ubica l’equipament infantil més allunyat. La falta d’un accés al complex educatiu en el punt en que se situa el parc motiva que el seu ús siga, principalment, el de trànsit, per la qual cosa les estades dels usuaris són esporàdiques i curtes.

Condicions de l'entorn
Carrer o zona peatonal adjacent
Accessible mobilitat reduïda
Instalacions i Equipament
Àrea de jocs infantils
Engrunsadora
Tobogan
Balancins
Aigua
Font abeurador
Mobiliari urbà
Banc
Fanal
Paperera
Bol.lard
Vegetació
Arbres d' ombra
Massissos de flors
Arbustos ornamentals

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte.
L’enquesta s’obrirà en una nova pestanya

enquesta valenciaparcsdebarri

Resultats valoracions

Nota mitjana

El següent gràfic representa la mitjana de les votacions de cada aspecte del parc.
Les puntuacions van del 0 al 5.

Plànols

Plànols: Martín Bueno, Miriam

Vista de carrer