Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
Encontramos 0 Resultados. ¿Quieres cargar los resultados ahora?
Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
encontramos 0 resultados
Resultats de cerca

Plaça de la Policia Local

Districte: , Barri: , Direcció: Pl. Policía Local, C.P: 46015, Superfície: 3.778 m²

Vista aèria: (C) Google 2016. Fotos: Malonda Ausina, Ana

Nota mitjana del parc

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte omplint l’enquesta

enquesta valenciaparcsdebarri

La Plaça de la Policia Local és un espai enjardinat que es troba el barri de Sant Pau en un entorn definit per blocs d’edificació oberta disposats en condominis al voltant d’espais lliures privats. Presenta una forma triangular i es troba emplaçat en una zona per a vianants, confrontant amb una via rodada en un dels seus costats. S’ubica a la vora d’una gasolinera i molt a prop de l’Hospital 9 d’Octubre. Està dividit en dos sectors, un destinat a jocs infantils i un altre a una petita zona d’estada, que queden separats entre si per parterres amb tanques. Conta a més a més amb un pipi-can, amb accés des de la vorera exterior del parc. L’arbrat és frondós, encara que s’ubica dins dels parterres. L’ús social diari del parc és reduït, doncs la presència d’abundant espai lliure privat en l’entorn decanta la preferència de la major part dels col·lectius per al seu esbargiment. Tanmateix, sí és destacable la presència de visitants de l’edifici hospitalari a l’entorn a la zona de jocs infantils, al llarg de tot el dia.

Condicions de l'entorn
Carrer o zona peatonal adjacent
Accessible mobilitat reduïda
Instalacions i Equipament
Àrea de jocs infantils
Engrunsadora
Tobogan
Balancins
Àrea canina
Pipican
Aigua
Font abeurador
Mobiliari urbà
Banc
Fanal
Paperera
Aparcabicicletes o Valenbisi
Vegetació
Arbres d' ombra
Arbustos ornamentals
Palmeres

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte.
L’enquesta s’obrirà en una nova pestanya

enquesta valenciaparcsdebarri

Resultats valoracions

Nota mitjana

El següent gràfic representa la mitjana de les votacions de cada aspecte del parc.
Les puntuacions van del 0 al 5.

Plànols

Plànols: Malonda Ausina, Ana

Vista de carrer