Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
Encontramos 0 Resultados. ¿Quieres cargar los resultados ahora?
Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
encontramos 0 resultados
Resultats de cerca

Plaça del Professor López Ibor

Districte: , Barri: , Direcció: Pl. Professor López Ibor, C.P: 46015, Superfície: 4.679 m²

Vista aèria: (C) Google 2016. Fotos: Varea Gimenez, Sergio

Nota mitjana del parc

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte omplint l’enquesta

enquesta valenciaparcsdebarri

La Plaça del Professor López Ibor se situa al barri de Sant Pau en un entorn definit per blocs d’edificació oberta. Disposat a Nord d’alts edificis residencials, presenta una forma rectangular i es troba delimitat per una zona per a vianants en dos dels seus costats i per eixos de circulació rodada en els altres dos. La seua disposició és simètrica, amb un espai central lliure, on se situa una zona de jocs amb bancs, encerclada per un frondós arbrat. Conta a més a més amb un pipi-can. Es tracta d’un parc que és fred en hivern, encara que a l’hora de l’eixida de l’escola concentra diàriament la presència d’escolars procedents del Col·legi Públic Francisco Giner de los Ríos situat a la rodalia. Més enllà d’aquesta circumstància, és poc freqüentat degut al disconfort climàtic, a l’absència d’establiments comercials a les plantes baixes i a la presència del Jardí del Turia a escassa distància, que és preferit per uns altres col·lectius per al seu esbargiment.

Condicions de l'entorn
Carrer o zona peatonal adjacent
Accessible mobilitat reduïda
Instalacions i Equipament
Àrea de jocs infantils
Engrunsadora
Tobogan
Balancins
Mòdul o estructura de jocs
Àrea canina
Pipican
Àrea esportiva
Petanca
Aigua
Font abeurador
Mobiliari urbà
Banc
Fanal
Paperera
Vegetació
Arbres d' ombra
Arbustos ornamentals

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte.
L’enquesta s’obrirà en una nova pestanya

enquesta valenciaparcsdebarri

Resultats valoracions

Nota mitjana

El següent gràfic representa la mitjana de les votacions de cada aspecte del parc.
Les puntuacions van del 0 al 5.

Plànols

Plànols: Varea Gimenez, Sergio

Vista de carrer