Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
Encontramos 0 Resultados. ¿Quieres cargar los resultados ahora?
Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
encontramos 0 resultados
Resultats de cerca

Plaça Jesús Maroto González

Districte: , Barri: , Direcció: Pl. Jesús Maroto González, C.P: 46003, Superfície: 2.535 m²

Vista aèria: (C) Google 2016. Fotos: Filiu Dafon, Sheila

Nota mitjana del parc

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte omplint l’enquesta

enquesta valenciaparcsdebarri

La plaça Jesús Maroto González se situa al barri del Carme. Ocupa l’interior d’una illa amb accés des del carrer de Dalt i Soguers. Presenta una forma rectangular i s’estructura en bandes, alternant zones pavimentades amb zones arbrades. Aquest espai lliure disposa d’escasses instal·lacions. No compta amb àrea de jocs, ni un altre tipus d’equipaments, únicament inclou zona de bancs per asseure’s. Es tracta d’una plaça de poca qualitat i amb un grau d’ús baix.

Condicions de l'entorn
Carrer o zona peatonal adjacent
Aparcament subterrani
Mobiliari urbà
Banc
Fanal
Paperera
Vegetació
Arbres d' ombra
Palmeres

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte.
L’enquesta s’obrirà en una nova pestanya

enquesta valenciaparcsdebarri

Resultats valoracions

Nota mitjana

El següent gràfic representa la mitjana de les votacions de cada aspecte del parc.
Les puntuacions van del 0 al 5.

Plànols

Plànols: Filiu Dafon, Sheila

Vista de carrer