Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
Encontramos 0 Resultados. ¿Quieres cargar los resultados ahora?
Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
encontramos 0 resultados
Resultats de cerca

Plaça Josep Monforte i Tudela

Districte: , Barri: , Direcció: Pl. Josep Monforte i Tudela, C.P: 46015, Superfície: 2.617 m²

Vista aèria: (C) Google 2016. Fotos: Martin Moreno, Monica

Nota mitjana del parc

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte omplint l’enquesta

enquesta valenciaparcsdebarri

La plaça Josep Monforte i Tudela es troba en la zona Sud del barri de Sant Pau en un entorn definit per blocs d’edificació oberta disposats en condominis al voltant d’espais lliures privats. Presenta una forma rectangular i es troba emplaçat en una zona per a vianants, confrontant solament amb una via rodada en un petit tram d’un dels seus costats. No està tancat, encara que es troba arquitectònicament delimitat per murets baixos i canvis de material de paviment. Està dividit en tres sectors separats per camins de trànsit, un destinat a jocs infantils, un altre a joc de petanca i un altre a zona d’estada. La vegetació es disposa en els intersticis que queden entre les tres zones i els passejos, quedant la plaça suficientment arbrada. L’ús social diari del parc és reduït, doncs la presència d’abundant espai lliure privat en l’entorn decanta la preferència de la major part dels col·lectius per al seu esbargiment.

Condicions de l'entorn
Carrer o zona peatonal adjacent
Accessible mobilitat reduïda
Instalacions i Equipament
Àrea de jocs infantils
Tobogan
Balancins
Mòdul o estructura de jocs
Àrea canina
Pipican
Àrea esportiva
Petanca
Aigua
Font abeurador
Mobiliari urbà
Banc
Fanal
Paperera
Aparcabicicletes o Valenbisi
Vegetació
Arbres d' ombra
Massissos de flors
Arbustos ornamentals
Palmeres

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte.
L’enquesta s’obrirà en una nova pestanya

enquesta valenciaparcsdebarri

Resultats valoracions

Nota mitjana

El següent gràfic representa la mitjana de les votacions de cada aspecte del parc.
Les puntuacions van del 0 al 5.

Plànols

Plànols: Martin Moreno, Monica

Vista de carrer