Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
Encontramos 0 Resultados. ¿Quieres cargar los resultados ahora?
Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
encontramos 0 resultados
Resultats de cerca

Parc Carrer Alfons Verdeguer

Districte: , Barri: , Direcció: C/ Alfons Verdeguer, C.P: 46009, Superfície: 1.188 m²

Vista aèria: (C) Google 2016. Fotos: Ramiro Herrero, Alvaro

Nota mitjana del parc

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte omplint l’enquesta

enquesta valenciaparcsdebarri

El parc format a l’encreuament dels carrers Alfons Verdeguer i Ricardo Micó s’ubica al barri de les Tendetes en un entorn d’edificació no consolidat caracteritzat per la proximitat de l’illa de l’antic Hospital La Fe. Es disposa com a solució de coberta d’un aparcament subterrani i, amb planta rectangular, es troba delimitat per dos carrers pedestres a la vora del mur de la parcel·la hospitalària, hui dia abandonada, i dos eixos de circulació rodada. La seua disposició és simètrica, amb un espai central, on se situa una zona de jocs encerclada de bancs i de parterres sobreelevats continguts per murets de rajola. Conta a més a més amb un pipi-can i un arbrat jove que proporciona escassa ombra. La complicada articulació amb el seu entorn urbà pròxim li confereix un nivell baix d’utilització, i es detecta la presència d’usos marginals.

Condicions de l'entorn
Carrer o zona peatonal adjacent
Aparcament subterrani
Accessible mobilitat reduïda
Instalacions i Equipament
Àrea de jocs infantils
Tobogan
Balancins
Mòdul o estructura de jocs
Àrea canina
Pipican
Aigua
Font abeurador
Mobiliari urbà
Banc
Fanal
Paperera
Aparcabicicletes o Valenbisi
Vegetació
Arbustos ornamentals

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte.
L’enquesta s’obrirà en una nova pestanya

enquesta valenciaparcsdebarri

Resultats valoracions

Nota mitjana

El següent gràfic representa la mitjana de les votacions de cada aspecte del parc.
Les puntuacions van del 0 al 5.

Plànols

Plànols: Ramiro Herrero, Alvaro

Vista de carrer