Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
Encontramos 0 Resultados. ¿Quieres cargar los resultados ahora?
Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
encontramos 0 resultados
Resultats de cerca

Qui som

Som un equip multidisciplinari d’investigadors i docents vinculats a la Universitat Politècnica de València, amb els que col·laboren estudiants i usuaris de l’espai públic. Este grup interdisciplinari està format per professors i experts en urbanisme, paisatge, botànica, jardineria, sociologia, sostenibilitat, planejament i història urbana interessats en la millora projectual dels espais públics i en especial els Parcs Urbans de Barri.

Directors

Vicente Colomer Sendra
Ana Portalés Mañanós

Documentació i secretariat

David Urios Mondéjar

Consell editorial:

Ivan Cabrera Fausto
Luís Casado Martín
Juan Colomer Alcácer
Vicente Colomer Sendra
Carmen Jordá Such
José Luís Miralles Garcia
Maite Palomares Figueres
Ana Portalés Mañanós
Guillermo Rubio Boronat
David Urios Mondéjar

Equip tècnic

Paisatge urbà i disseny

Vicente Colomer Sendra
Ana Portalés Mañanós
David Urios Mondéjar

Sostenibilitat del espai urbá

Juan Colomer Alcácer

Tècniques d’investigació social

Asenet Sosa Espinosa

Botànica i jardineria

Enrique Sanchís Duato

Accesibilitat

Javier Martínez Cortijo

 

Planejament i gestió

Luís Casado Martín

Parcs històrics i intervencions patrimonials

Maite Palomares Figueres

Disseny i innovació social

Chele Esteve Sendra

Gestió cultural

Guillermo Rubio Boronat

Col.laboracions especials

Alumnes d´Urbanística 1 tUR UPV