Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
Encontramos 0 Resultados. ¿Quieres cargar los resultados ahora?
Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
encontramos 0 resultados
Resultats de cerca

El Projecte

Mapa Valencia parcs de barri

Parcs Urbans de Barri

Els parcs urbans de barri (PUB) són espais lliures, públics, d’ús quotidià i amb una articulació urbana pròxima. De reduïda grandària i presents en tota la ciutat, constituïxen un conjunt de xicotets focus, d’intens ús diari, vinculats als barris. Estos escenaris públics representen el punt de trobada habitual de nombrosos ciutadans, i en ells s’establixen relacions socials duradores.

L’escala reduïda d’estos parcs influïx en el seu anonimat però convé ressaltar que els més de dos-cents parcs de barri distribuïts per València conformen una superfície aproximada de quasi un milió de m². Destaca l’escassa sensibilitat i disseny amb què s’han projectat en la majoria dels casos, sense tindre en compte l’elevat índex d’ús quotidià. No obstant això, els parcs de barri oferixen un gran potencial per la seua capacitat de requalificació de l’espai urbà, al tractar-se de llocs molt implicats en el context social i urbà. Amb xicotetes intervencions encaminades a la millora de determinats paràmetres, es poden aconseguir excel·lents resultats que maximitzen els efectes de la qualitat urbana.

Els parcs de barri no competixen amb els parcs de gran escala, no obstant això, alberguen la vida social dels barris. En ells confluïxen diàriament usuaris que representen un espectre social molt variat: xiquets i xiquetes en edat escolar, pares i mares, gent major, passejants de gossos, etc

La plataforma web valenciaparcsdebarri naix de la preocupació per la millora en la presa de decisions projectuals d’estos espais públics. Per a això, considerem que cal prestar més atenció, entre d’altres, a l’ús social, al confort ambiental, a l’accessibilitat, al disseny i a la materialitat d’estos espais públics.

Contingut de la web

Es tracta d’una plataforma web d’investigació (social, urbana i docent) al voltant dels parcs de barri de València, que facilita l’intercanvi d’informació i col.laboració entre els usuaris dels parcs, l’alumnat, el professorat i els organismes públics.

La web inclou els continguts següents:

  • Localització i dades bàsiques dels parcs de barri de València.
  • Finestra oberta als ciutadans i usuaris de l’espai públic perquè coneguen opinen i valoren els parcs de barri, i i d’esta manera, afavorir la millora projectual d’estos espais lliures.
  • Documentació docent de propostes fetes per l’alumnat de la UPV. Entre ells podem destacar estudis de barris, parcs i projectes de millora.

Objectius

  • Obrir la Universitat a la societat

Difondre l’activitat del grup docent de la UPV relacionada amb els seus estudis i projectes de millora de la realitat urbana de València

  • Escoltar als usuaris i usuaries dels parcs

Activar la participació ciutadana centrada en l’opinió i valoració dels parcs de barri com a ferramenta docent i d’investigació social.

  • Implicar a l’alumnat en un projecte social

Servir d’instrument bàsic per al desenrotllament del treball docent de l’alumnat centrat en la ciutat, el barri i el parc.

  • Millorar els projectes dels PUB

Aplicar un mètode d’analisi i de projecte sustentat als següents paràmetres: inserció urbana, ambient i clima, programa i usos y materialitat.

  • Servir de canal d´informació bidireccional amb l´Ajuntament

Enllaçar amb l’Ajuntament per a intercanviar documentació social i urbana dels barris i dels parcs de València.

  • Crear una línia de investigació social i urbana al voltant dels parcs de barri

Realitzar enquestes en línia, a través de l’observació directa afavorint el contacte amb organitzacions que representen els perfils amb major grau d’ús d’estos espais: AMPA, centres socials, associacions de comerciants, centres de tercera edat, etc