Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
Encontramos 0 Resultados. ¿Quieres cargar los resultados ahora?
Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
encontramos 0 resultados
Resultats de cerca

Plaça Joan de Vila-rasa

Districte: , Barri: , Direcció: Pl. Don Juan de Villarrasa, C.P: 46001, Superfície: 2.125 m²

Vista aèria: (C) Google 2016. Fotos: Martínez De Benito, Diego

Nota mitjana del parc

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte omplint l’enquesta

enquesta valenciaparcsdebarri

La plaça Joan de Vila-rasa se situa al barri de Velluters. Es tracta d’un espai lliure de forma rectangular ubicat pròxim al Mercat Central. La plaça està delimitada per viari rodat i es resol en simetria, destacant un espai central circular en el qual se situa un àrea infantil amb escasses instal·lacions (únicament un tobogan i balancí). L’organització en planta afavoreix la circulació per damunt de les àrees d’estada sent un espai amb escàs aprofitament funcional.

Condicions de l'entorn
Perímetre tancat
Aparcament subterrani
Equipament urbà adjacent
Accessible mobilitat reduïda
Instalacions i Equipament
Àrea de jocs infantils
Tobogan
Balancins
Aigua
Font ornamental
Mobiliari urbà
Banc
Fanal
Paperera
Escultura o element patrimonial
Vegetació
Massissos de flors
Arbustos ornamentals

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte.
L’enquesta s’obrirà en una nova pestanya

enquesta valenciaparcsdebarri

Resultats valoracions

Nota mitjana

El següent gràfic representa la mitjana de les votacions de cada aspecte del parc.
Les puntuacions van del 0 al 5.

Plànols

Plànols: Martínez De Benito, Diego

Vista de carrer