Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
Encontramos 0 Resultados. ¿Quieres cargar los resultados ahora?
Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
encontramos 0 resultados
Resultats de cerca

Plaça del Diputat Lluis Llúcia

Districte: , Barri: , Direcció: C/ Diputat Lluis Llúcia, C.P: 46015, Superfície: 5.272 m²

Vista aèria: (C) Google 2016. Fotos: Garcia Devesa, Rafael

Nota mitjana del parc

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte omplint l’enquesta

enquesta valenciaparcsdebarri

El parc situat a la plaça del Diputat Lluís Llúcia s’ubica al barri de Campanar en un entorn definit per blocs d’edificació oberta. Presenta una forma poligonal resultant de la composició de dos espais triangulars i es troba delimitat, al Nord i a l’Oest, per edificis que donen als carrers pedestres que voregen el parc i, al Sud-est, per un eix de circulació rodada de poc trànsit. Un dels espais de planta triangular es destina a jocs infantils i el altre, a plantació de gespa que concentra un frondós arbrat. Un muret de formigó separa el parc de la vorera i del carrer de vehicles. Es troba allunyat dels principals equipaments educatius i sanitaris del barri i el seu caràcter és el d’un parc de trànsit, encara que és freqüentat pels residents per la seua posició centrada al barri, la seua espacialitat i el seu recolliment lluny del trànsit intens de vehicles.

Condicions de l'entorn
Carrer o zona peatonal adjacent
Perímetre tancat
Accessible mobilitat reduïda
Instalacions i Equipament
Àrea de jocs infantils
Engrunsadora
Tobogan
Balancins
Aigua
Font abeurador
Mobiliari urbà
Banc
Fanal
Paperera
Vegetació
Arbres d' ombra
Massissos de flors

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte.
L’enquesta s’obrirà en una nova pestanya

enquesta valenciaparcsdebarri

Resultats valoracions

Nota mitjana

El següent gràfic representa la mitjana de les votacions de cada aspecte del parc.
Les puntuacions van del 0 al 5.

Plànols

Plànols: Garcia Devesa, Rafael

Vista de carrer