Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
Encontramos 0 Resultados. ¿Quieres cargar los resultados ahora?
Cerca avançada

0 m² to 20.000 m²

Més opcions de cerca
encontramos 0 resultados
Resultats de cerca

Plaça Vicent Iborra

Districte: , Barri: , Direcció: Pl. Vicent Iborra, C.P: 46003, Superfície: 1.242 m²

Vista aèria: (C) Google 2016.

Nota mitjana del parc

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte omplint l’enquesta

enquesta valenciaparcsdebarri

La plaça Vicent Iborra se situa al barri del Carme. Es tracta d’un espai lliure de forma rectangular de reduïda mida ubicat juntament a la parròquia de la Nostra Sra. del Puig i delimitat per viari en tres dels seus costats. Presenta una organització en planta resolta en simetria amb dos eixos de circulació en diagonal i un espai central en el qual se situa una font. Aquest espai lliure disposa d’escasses instal·lacions. No compta amb àrea de jocs, ni un altre tipus d’equipaments, únicament inclou zona de bancs per asseure’s. Es tracta d’una plaça de poca qualitat i amb un grau d’ús baix.

Condicions de l'entorn
Carrer o zona peatonal adjacent
Perímetre tancat
Equipament urbà adjacent
Instalacions i Equipament
Àrea esportiva
Petanca
Aigua
Font ornamental
Llàmina d' aigua
Mobiliari urbà
Banc
Fanal
Paperera
Vegetació
Arbres d' ombra
Palmeres

Vols millorar el teu parc?

Participa en el projecte.
L’enquesta s’obrirà en una nova pestanya

enquesta valenciaparcsdebarri

Resultats valoracions

Nota mitjana

El següent gràfic representa la mitjana de les votacions de cada aspecte del parc.
Les puntuacions van del 0 al 5.

Plànols

Plànols: Urios Mondéjar, David

Vista de carrer